Land Property in Kosmosdale, Pretoria For Sale and To Rent/ To Let

Kosmosdale Property For Sale | Kosmosdale Property To Rent

SEARCH RESULTS: 12(Including surrounding areas)

FOR SALE

Kosmosdal Ext 11 - Meadowbrook

Kosmosdale, Pretoria
AREA:
8034 m2
ENQUIRE NOW
TO LET

Midway Industrial Park

Kosmosdale, Pretoria
AREA:
1822 m2 - 13323 m2
ENQUIRE NOW
FOR SALE

Blue hills vacant stand

Randjespark, Gauteng
AREA:
26000 m2
ENQUIRE NOW
FOR SALE
AREA:
6000 m2
ENQUIRE NOW
FOR SALE
AREA:
10001 m2
ENQUIRE NOW
FOR SALE

Vacant Land in President Park

Halfway House, Gauteng
AREA:
19900 m2
ENQUIRE NOW
FOR SALE

Land for sale

Halfway House, Gauteng
AREA:
30000 m2
ENQUIRE NOW
FOR SALE
AREA:
22600 m2
ENQUIRE NOW
FOR SALE
AREA:
5350 m2
ENQUIRE NOW
FOR SALE
AREA:
7061 m2
ENQUIRE NOW
FOR SALE
AREA:
4175 m2
ENQUIRE NOW
FOR SALE

Clayville

Clayville, Gauteng
AREA:
34230 m2
ENQUIRE NOW